menu
Word Lid
20 Antwerpse moskeeën vragen erkenning en subsidiëring

Filip Dewinter: “Het Antwerpse stadsbestuur faciliteert en stimuleert de islamisering van Antwerpen”

Het nieuwe eredienstendecreet dat vorig jaar gestemd werd in het Vlaams parlement zorgt ervoor dat 20 van de ongeveer 65 moskeeën in Antwerpen in aanmerking komen voor erkenning. Van de 20 dossiers die ingediend werden bij de Vlaamse overheid werden er 17 ontvankelijk verklaard (zie lijst in bijlage). Het betreft 13 Marokkaanse, 1 Bosnische, 1 Afrikaanse en 2 Turkse moskeeën. Het betreft 8 moskeeën in het district Antwerpen, 2 in Berchem, 3 in Borgerhout, 3 in Deurne en 1 in Hoboken.

Vier moskeeën kregen tijdens de gemeenteraad van januari 2023 een positief advies. Gisteren (maandag 6 maart) werd in de gemeenteraad opnieuw positief advies verleend aan 6 bijkomende moskeeën. In de loop van de volgende maanden zullen de laatste 7 moskeeën wellicht ook een positief advies krijgen. De Antwerpse gemeenteraad wordt immers geacht om een lokaal advies te geven omtrent financiering, het naleven van de mensenrechten, brandveiligheid door en van de betrokken moskeeën.

De Vlaams Belang-fractie in de Antwerpse gemeenteraad verzet zich tegen deze gang van zaken. Na een vergunningstop van drie jaar, eertijds aangekondigd door Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), worden moskeeën immers opnieuw volop erkend en gesubsidieerd. Volgens gemeenteraadslid Filip Dewinter is er van een moskeebeleid in onze stad geen sprake. “Antwerpen telt ondertussen meer dan 65 moskeeën. De wildgroei is totaal en volledig. Het enige wat het Antwerpse stadsbestuur doet is op basis van een procedure die opgelegd wordt door de Vlaamse regering moskeeën positief adviseren voor wat betreft de erkenningsprocedure. Daardoor faciliteert en stimuleert het Antwerpse stadsbestuur de verdere islamisering van Antwerpen. Antwerpen telt immers reeds meer dan 25% moslims en zelfs meer dan 54% moslims in het lager en middelbaar stedelijk onderwijs. Deze moskeeën zijn het symbool van de islamisering.” volgens Filip Dewinter.

Filip Dewinter waarschuwde er gisteren in de Antwerpse gemeenteraad voor dat ook 2 Turkse Diyanet-moskeeën (Imam-I Bihari moskee en Haci Bayram-moskee) eerstdaags wellicht een positief advies van de stad Antwerpen zullen krijgen. Het betreft nochtans twee moskeeën die aangestuurd en gefinancierd worden door de Turkse overheid via het Diyanet-netwerk dat afhangt van het Turks Ministerie van Religieuze Zaken. “Indien het stadsbestuur het echt meent met het onmogelijk maken van buitenlandse invloed en financiering dan mag er absoluut geen positief advies gegeven worden aan deze Diyanet-moskeeën die het verlengstuk zijn van het Erdoğan-regime in ons land. De al dan niet erkenning van deze twee moskeeën is een lakmoesproef voor Antwerps burgemeester Bart De Wever en zijn N-VA-Vooruit-VLD-bestuur.” stelt Dewinter. “Met heel deze erkenningsprocedure probeert de overheid een soort van Europese islam te controleren. Op termijn zal blijken dat dit een illusie is. Het enige wat overblijft is geen Europese islam maar een geïslamiseerd Europa!” besluit Dewinter.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF