menu
Word Lid
Absolute meerderheid kinderen in lager (57%) en secundair (52%) Antwerps stedelijk onderwijs is moslim

Filip Dewinter: “Dit is de omvolking in de praktijk. Moslimgettoscholen zijn voorafspiegeling van het Antwerpen van de toekomst”

Het aantal moslimkinderen in de Antwerpse stedelijke scholen blijft jaar na jaar stijgen. Antwerps gemeenteraadslid Filip Dewinter vroeg bij schepen van onderwijs Jinnih Beels de gegevens op en analyseerde het cijfermateriaal. Op een totaal van 14.586 leerlingen (gespreid over 76 scholen) stellen we vast dat 56,7% van de leerlingen in het lager onderwijs islamles volgt. 23% van de leerlingen in het stedelijk basisonderwijs volgt niet-confessionele zedenleer, 16,2% volgt katholiek onderwijs, 2% orthodoxe godsdienst en 1,7% protestantse.

In het middelbaar stedelijk onderwijs volgen 7.501 leerlingen les in 17 scholen. 51,50% (3.865) van de leerlingen in het secundair onderwijs volgt islamles. 30% (2.248) van de leerlingen in het stedelijk secundair onderwijs volgt niet-confessionele zedenleer, 13,4% (1.003) volgt katholiek onderwijs, 2,3% (174) orthodoxe godsdienst en 2,7% (202) protestantse.

Opvallend is de toename van het aantal kinderen dat islamonderwijs volgt. Terwijl in 2014 ‘slechts’ 45,58% van alle leerlingen in het stedelijk lager onderwijs islamonderwijs volgde, is dit aantal voor 2023 reeds opgelopen tot 56,70%. Voor wat het middelbaar onderwijs betreft, stijgt het aantal leerlingen dat islamonderwijs volgt van 36,42% in 2014 naar 51,50% in 2023. Het katholiek onderwijs in het secundair stedelijk middelbaar daalt van 15,68% naar 13,37%.

Het totaal aantal leerlingen in het lager stedelijk onderwijs is met meer dan een derde gestegen: van 10.720 leerlingen in 2014 naar 14.586 in 2023 (+36,2%). Voor het middelbaar stedelijk onderwijs is het aantal leerlingen licht gestegen: van 7.314 leerlingen in 2014 naar 7.501 leerlingen dit schooljaar (+2,6%).

De top 5 van de meest geïslamiseerde lagere stadsscholen:

  1. De Tandem, Antwerpen 92,5% 333/360
  2. De Piramide, Antwerpen 91,8% 225/245
  3. Flora, Borgerhout 90,5% 172/190
  4. Het Talent, Borgerhout 89,4% 110/123
  5. De Optimist, Antwerpen 86,6% 238/275

De top 5 van de meest geïslamiseerde secundaire stadsscholen:

  1. Perspectief, Antwerpen 90,27% 269/298
  2. Lyceum Lakbors, Deurne 77,72% 485/624
  3. Lyceum Zuid, Antwerpen 76,77% 337/439
  4. Leerexpert Schoolstraat, Antwerpen 69,70% 92/132
  5. Leerexpert De Stiel, Antwerpen 66,28% 114/172

Betreffende de districten, stellen we vast dat het district Merksem procentueel het meeste aantal moslimkinderen in het lager stedelijk onderwijs telt, gevolgd door de districten Borgerhout, Wilrijk, Hoboken, Deurne en Berchem. Alleen de twee districten met het minst aantal inwoners, Ekeren en Berendrecht – Zandvliet – Lillo, tellen geen absolute meerderheid aan islamitische leerlingen.

Merksem 84,70% 222/262

Borgerhout 80,87% 630/779

Wilrijk 65,25% 261/400

Hoboken 60,60% 543/896

Deurne 57,70% 1736/3009

Berchem 57,20% 391/684

Antwerpen 54,70% 4.336/7.927

Ekeren 34,00% 92/271

Berendrecht – Zandvliet – Lillo 19,55% 70/358

Uit de cijfers van het gemeenschapsonderwijs blijkt dat 31,90% van de leerlingen in het lager, en 28,71% in het middelbaar onderwijs in de provincie Antwerpen islamitisch onderwijs volgen (schooljaar 2022 – 2023).

Filip Dewinter: “De spectaculaire toename van het aantal moslimleerlingen in het Antwerpse lager en middelbaar onderwijs, toont aan dat Antwerpen in snel tempo islamiseert. De omvolking van onze schoolpopulatie is verantwoordelijk voor gettovorming en een gebrek aan integratie. Sommige scholen zijn ondertussen islamscholen geworden (De Tandem en De Piramide in Antwerpen en Flora in Borgerhout) waar meer dan 90% moslims les volgen. Voor het eerst is er ook een middelbare stedelijke school (Perspectief in Antwerpen) die meer dan 90% moslims telt. Van integratie in onze Vlaamse en Europese samenleving is dan ook geen sprake meer. Het ligt voor de hand dat ook de kwaliteit van het geboden onderwijs in deze geïslamiseerde scholen erop achteruitgaat. Deze cijfers zijn een voorafspiegeling van hoe de Antwerpse bevolking er op termijn van enkele decennia zal uitzien. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een immigratiestop in Antwerpen om de islamisering van onze stad af te remmen.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF