menu
Word Lid
Parkeerretributies in Antwerpen stijgen met 124%: van 185.725 retributies in 2019 naar 415.819 in 2023
       Filip Dewinter: “De automobilist is de financiële melkkoe van het Antwerpse stadsbestuur.”

Sinds het najaar van 2020 maakt de stad Antwerpen gebruik van zogenaamde scanwagens om na te gaan of automobilisten hun steeds duurder wordende parkeergelden betaald hebben. Begin dit jaar werden er overigens 4 extra scanwagens ingezet. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van een ‘aco-scanwagen’. Dit voertuig heeft een dubbele functionaliteit: parkeerhandhaving én 360 graden beeldverzameling van het grondgebied Antwerpen. Deze info blijkt uit het jaarverslag van het Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren die de gemeenteraadsleden ontvingen.

Terwijl er tijdens het eerste jaar van deze legislatuur, in 2019, 185.725 retributies via scanwagens werden uitgeschreven, bedroeg het cijfer voor het afgelopen jaar 2023, 415.819. Dit is een stijging van maar liefst 124% (maal 2,24) in nauwelijks vier jaar tijd. Terwijl in 2019 7.243.275 euro aan parkeerretributies werd opgehaald, was dit in 2023 18.296.036 euro! Voor Filip Dewinter is het duidelijk: “De Antwerpse automobilist is de melkkoe van het stadhuis!”

Filip Dewinter: “Niet alleen via een parkeerverbod voor niet-bewoners in onze historische binnenstad, maar ook via constante controle door middel van scanwagens in iedere wijk van ieder district, zet het stadsbestuur maximaal in op het wegpesten en financieel uitpersen van de Antwerpse automobilist. Een stijging met meer dan 124% in nauwelijks vier jaar tijd is voor dit stadsbestuur nog niet genoeg om de stadskas te spijzen, want er moest en er zouden nog meer scanwagens bijkomen in 2024. Dat men het afgelopen jaar maar liefst 34.651 boetes per maand, of 1.140 boetes per dag uitschrijft, heeft allang niets meer met verkeersveiligheid of parkeerbeheer te maken, maar alles met het vullen van de stadskas. Onze Park & Rides staan leeg; ons openbaar vervoer is allesbehalve stipt, proper en veilig; de parkeer- en retributietarieven swingen de pan uit, maar in plaats van te investeren in kwalitatieve mobiliteit en onze stad toegankelijker te maken, houdt men bezoekers buiten of perst men ze via het “scanwagenmodel” uit als citroenen. Dit beleid is er één van N-VA: Niet Voor Automobilisten.”

Bijlage: Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening (NBB en BBC) en jaarverslag 2023. Advies en kwijting

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF