menu
Word Lid
Persconferentie: Bureau voor Integriteit geeft gevolg aan ongeoorloofde onkosten districtsraadsvoorzitter Geudens (Vooruit)

Vlaams Belang organiseert morgen, dinsdag 31 oktober, om 15 uur in taverne The Royal, Jan Welterslaan 32, Deurne een persconferentie waarbij het antwoord van het Bureau voor Integriteit wordt toegelicht

Eind augustus ontving de Deurnese Vlaams Belang-fractie antwoord op hun schriftelijke vraag omtrent de uitbetaalde onkosten van de districtsraadsleden. Daaruit bleek dat districtsraadsvoorzitter Frank Geudens (Vooruit) een resem aan onkosten inbracht en terugbetaald kreeg. Er was echter geen rechtsgeldige motivering in deze: het blijkt een gevolg van achterkamerpolitiek waarbij N-VA en Vooruit afspraken maakten over verdeling van belastinggeld en mandaten.

In navolging van deze schimmige afspraken die niet werden voorgelegd aan de districtsraad diende de Deurnese Vlaams Belang-fractie een klacht in bij het bevoegde Bureau voor Integriteit. Afgelopen week ontving men het antwoord. Districtsraadsleden Jan Van Wesembeeck en Guy Dirckx zullen morgen tijdens een persconferentie toelichting geven over het schrijven van het Bureau en de ontvangen documenten aan de aanwezige pers overhandigen. Daarnaast wil het Vlaams Belang een audit voor de VZW ‘Cultuurraad Deurne’. Hiervoor zal er een brief overhandigd worden aan Wim Verheyden (Vlaams Belang) die in zijn hoedanigheid van Vlaams parlementslid het schrijven zal bezorgen aan minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

U bent welkom om 15.00u in The Royal (Jan Welterslaan 32 in Deurne). Fractieleider Jan Van Wesembeeck en raadslid Guy Dirckx zullen u met genoegen te woord staan.

Voor meer info: William Van Kerckhoven, fractiemedewerker Vlaams Belang Antwerpen, 0497/904.419.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF