menu
Word Lid
Uitgebrande auto’s in Antwerpen-Noord: niet-functionerende of vernielde camerabewaking

Filip Dewinter: “Buurtbewoners kunnen niet rekenen op ordehandhaving en zijn ten einde raad”

Op vraag van buurtbewoners bracht gemeenteraadslid Filip Dewinter tien dagen geleden een plaatsbezoek aan de Sint-Elisabethstraat en aanpalende straten. Zowel de weinige autochtonen die nog in deze wijk wonen als de allochtonen die van goede wil zijn, klaagden de onleefbaarheid van hun buurt meermaals aan bij de politie, maar er is nooit overgegaan tot structurele beveiliging of controle. Hoewel er een paal werd geplaatst die als cameratoezichtmateriaal moet dienen (zie bijlage), lijkt deze niet te functioneren, of te zijn vernield. De zogenaamde ordehandhavers die zeer sporadisch passeren, roepen bij de geteisterde inwoners slechts op tot kalmte en geduld. In het nabijgelegen politiekantoor van de Handelstraat kan men enkel nog terecht op afspraak. Buurtbewoners zijn ten einde raad. De brandstichtingen van afgelopen nacht zijn een zoveelste geval ten gevolge van drugscriminaliteit en de niet-integratie van allochtonen die symbolisch zijn geworden voor deze tot getto verworden buurt.

Filip Dewinter: "Nauwelijks tien dagen nadat ik een plaatsbezoek bracht aan de zwaar geteisterde Seefhoek, en ik meteen een vraag indiende in de bevoegde gemeenteraadscommissie van burgemeester De Wever, werd de buurt voor een zoveelste keer opgeschrikt door drugs- en zogenaamde “jongeren”criminaliteit. De taferelen van afgelopen nacht waarbij zes voertuigen brand vatten, zijn slechts een zoveelste incident tekenend voor de onleefbaarheid van dit multicriminele stuk Antwerpen. Onze bevoegde veiligheidsdiensten weigeren echter om een structurele aanpak door te voeren teneinde de angst van kamp te laten veranderen. Het Vlaams Belang vraagt al langer om het politiekantoor in de Handelstraat permanent toegankelijk te maken voor meldingen en slachtoffers van overlast en criminaliteit. Er moet politie in burger aanwezig zijn die controleert op identiteit, drugs en verboden wapenbezit. Dat de infrastructuur voor veiligheidscamera’s vernield of niet-werkzaam is, is tekenend voor het falende veiligheidsbeleid. Het is al jaren hoogtijd voor nultolerantie. Niet de illegalen en drugscriminelen, maar de burgemeester en onze politie moeten baas zijn in de Antwerpse wijken. Alleen zo kunnen we de leefbaarheid teruggeven aan alle Antwerpenaren die ter goeder trouw zijn, zo niet, doet men aan schuldig verzuim!"

Zie bijlage: foto niet-werkende camerapaal en informatieve vraag van gemeenteraadslid Filip Dewinter ingediend op 27 oktober jongstleden.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF