menu
Word Lid
Vlaams Belang Deurne vraagt ontslag districtsburgemeester Sekeris (N-VA) en dient aanvraag voor financiële audit in bij Agentschap Binnenlands Bestuur

Fractieleider Jan Van Wesembeeck: “Als zelfs het Integriteitsbureau van de stad Antwerpen de Deurnese bestuursmeerderheid op de vingers tikt, weet je dat het grondig mis zit”

Eind augustus ontving de Deurnese Vlaams Belang-fractie antwoord op hun schriftelijke vraag omtrent de uitbetaalde onkosten van de districtsraadsleden. Daaruit bleek dat districtsraadsvoorzitter Frank Geudens (Vooruit) een resem aan onkosten inbracht en terugbetaald kreeg. Er was echter geen rechtsgeldige motivering in deze: het blijkt een gevolg van achterkamerpolitiek waarbij N-VA en Vooruit afspraken maakten over verdeling van belastinggeld en mandaten.

Bijgevolg diende het Vlaams Belang een klacht in bij het Antwerpse Bureau voor Integriteit. In hun uitgebreid antwoord (zie bijlage 1) hekelt het bureau het gebrek aan openbaarheid van bestuur en adviseert men de districtssecretaris een opleiding inzake democratische werking.

Fractieleider Jan Van Wesembeeck: “Het is zonneklaar dat districtsburgemeester Tjerk Sekeris de hoofdverantwoordelijke is voor deze vaudeville. Toen we afgelopen zomer de ingebrachte onkosten van districtsvoorzitter Frank Geudens aan de kaak stelden, reageerde Sekeris verbolgen. Hij vond het net als de Vlaams Belang-fractie ongepast dat Geudens hoogoplopende onkosten declareerde en noemde de districtsvoorzitter ‘een Mini-Siegfried Bracke’. Het was nochtans Sekeris zelf die als voorzitter van het schepencollege de onkosten van Geudens goedkeurde zonder voorlegging aan de districtsraad. Hoewel Sekeris aanvankelijk schande sprak, klonk het een tiental dagen geleden helemaal anders. De ingebrachte onkosten maken volgens de districtsburgemeester deel uit van het bestuursakkoord tussen N-VA, Vooruit en Open VLD… In minder dan twee maanden tijd, spreekt Sekeris zich met andere woorden volledig tegen over hetzelfde dossier. Hoe kan je op deze manier in hemelsnaam nog geloofwaardig fungeren als burgemeester? Bovendien is gebleken dat het bestuursakkoord niet volledig werd voorgelegd aan de districtsraad. Wij vragen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur alvast een financiële audit aan en zullen er bij provinciegouverneur Cathy Berckx op aandringen om de gemaakte onkosten te laten terugvorderen.”

Daarnaast wil het Vlaams Belang een bijkomende financiële audit voor de VZW ‘Cultuurraad Deurne’. Tijdens de laatste drie raden van bestuur van deze districtsinstelling is immers gebleken dat de financiële situatie van de vzw precair is.

Raadslid Guy Dirckx: “In september werd er melding van problemen gemaakt, vervolgens gaf men begin oktober een gedetailleerd overzicht van de gelden, waarbij men aantoonde niet langer over financiële middelen te beschikken. Gisteren, maandag 30 oktober werd er tenslotte om een vervroegde toekenning van 80.000 euro gevraagd. Meerderheidspartijen N-VA, Vooruit en Open VLD stemden toe, maar er is echter nooit onderzocht of gevraagd om de reden van de slechte financiële situatie. Districtsburgemeester Sekeris die ook in deze de eindverantwoordelijke is, beweert simpelweg over onvoldoende toezicht te beschikken. Op de raad van bestuur blijft het steeds bij vaagheden. Het is wel zo dat vanuit het stedelijk bestuur het lokaal cultuurcentrum verplicht zal worden om het boekhoudpakket van de stad te gebruiken aangezien het gebruikte pakket blijkbaar gevoelig is voor fraude. Bijgevolg vinden wij het als verkozenen onze plicht ons tot het Agentschap Binnenlands Bestuur te wenden om ook in deze een financiële audit uit te voeren. Een activiteit die geraamd werd op 100.000 euro, maar dan plots een viervoud kost, toont aan dat er veel scheelt aan de bewustwording. Deze organisatie wordt allesbehalve goed geleid. Voor de georganiseerde evenementen worden er nauwelijks tickets verkocht. Hoewel ons district meer dan 81.000 inwoners telt, lokken de cultuurcentra van Berchem en Wilrijk (die beide nog geen 60% van het inwonersaantal van Deurne kennen) tot viermaal meer toeschouwers. Hoogtijd voor een doorlichting.”

Jan Van Wesembeeck en Guy Dirckx overhandigden hun schrijven (zie bijlage 2) ter attentie van minister van Binnenlands Bestuur Somers aan Wim Verheyden (Vlaams Belang). In zijn hoedanigheid van Vlaams parlementslid zal Verheyden het schrijven aan Somers bezorgen.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF