menu
Word Lid
Zet leger in tegen drugsmaffia

Vlaams Belang wil leger inzetten tegen drugsmaffia in Antwerpen

Filip Dewinter: “Militaire patrouilles moeten recht en orde herstellen in Antwerpen en onze straten en wijken heroveren op de drugdealers!”

“Operatie Hades moet de angst van kamp doen veranderen!”

Het Vlaams Belang lanceerde gisteren bij monde van Antwerps gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Filip Dewinter het voorstel om in de strijd tegen de drugmaffia het leger in te zetten in Antwerpen. De voorbije weken werden in Antwerpen gekenmerkt door bijna dagelijkse schietpartijen en aanslagen gepleegd door de drugmaffia. De voorbije dagen kwamen buurtbewoners en handelaars van de Antwerpse wijken “Seefhoek” in opstand tegen de steeds agressiever wordende bendes van illegale Tunesische drugdealers. Het VRT-programma “Terzake” wijdde gisteren een reportage aan de drugsproblematiek in Antwerpen. Tijdens een interview met “Terzake” liet Filip Dewinter weten dat verschillende Antwerpse wijken overgenomen zijn door de drugsmaffia. Deze vijandelijke overname leidt ertoe dat het gezag van de burgemeester of de politiecommissaris overgenomen wordt door de maffiabazen. Volgens Dewinter heeft de illegale en criminele onderwereld de legale bovenwereld overgenomen: "Hele wijken zijn ten prooi gevallen aan de drugsmaffia die de dienst uitmaken en de bevolking en de handelaars terroriseren. De ongecontroleerde massa-immigratie zorgt voor de import van steeds meer illegalen die de voetsoldaten van het drugsmaffialeger zijn geworden. Voor deze illegale vreemdelingen is drughandel een bijzonder lucratief verdienmodel geworden. Ze voelen zich door het lakse vreemdelingenbeleid onaantastbaar.”

“De criminalisering van de Antwerpse samenleving die het gevolg is van de machtsovername door de drugmaffia moet stoppen,” stelt Filip Dewinter. “Een schokeffect is meer dan nodig. Het ziet er naar uit dat de politiediensten de drugplaag niet onder controle krijgen en de “War on Drugs” dreigen te verliezen. De “War on Drugs” is een “Drugs at War” geworden. Alleen een afschrikwekkende en overtuigende permanente aanwezigheid van de ordediensten op straat in de betrokken wijken kan soelaas bieden. De overheid moet opnieuw laten zien wie baas is op straat. Recht en orde kunnen enkel worden hersteld in de betrokken wijken door het voeren van een zerotolerantie-beleid.” Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een “operatie Hades” waarbij geen enkele vorm van drugoverlast meer getolereerd wordt in de betrokken wijken. Het Vlaams Belang stelt voor om :

• Dag en nacht legereenheden te laten patrouilleren in de betrokken Antwerpse wijken en buurten;

• Onmiddellijk permanente camerabewaking via mobiele camera-installaties te voorzien in de meest getroffen straten (Turnhoutsebaan, Diepestraat, Handelstraat, …);

• Een tijdelijk samenscholingsverbod op te leggen in de betrokken straten;

• Het permanent openen van het politiecommissariaat in de Handelstraat en het oprichten van een “meldpunt-drugoverlast” in het betrokken commissariaat waar burgers terecht kunnen voor al hun klachten ter zake;

• Oppakken van alle drugdealers en hun handlangers in de betrokken buurten;

• Inrichten van een tijdelijk detentiecentrum voor illegale vreemdelingen in Antwerpen (kazerne Luchtbal);

• Sluiten van het opvangcentrum voor drugverslaafden “Free Clinic” in Antwerpen- Noord.

Volgens Filip Dewinter is het duidelijk dat de drugsplaag en de drugsmaffia-oorlog die er het gevolg van is nauwelijks nog oplosbaar is met inzet van de huidige middelen: "Met deze operatie “Hades” wil het Vlaams Belang de drugmaffia de oorlog verklaren; laten zien wie echt baas is op straat en de betrokken wijken heroveren op de drugmaffia. Een schokeffect is nodig om dit te realiseren! Het wordt tijd dat de angst van kamp verandert!”

Luc Doms

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF