menu
Word Lid
Hoeveelheid sluikstort en zwerfafval blijft stijgen in Antwerpen

Factuur voor zwerfvuil en sluikstort loopt op tot 49.509.132 euro

Zwerfvuil en sluikstorten blijven een sluipend probleem en zijn een doorn in het oog van de Antwerpenaren. Bovendien trekt zulk afval bijkomend afval aan.

Anke Van dermeersch: “Sluikstort en zwerfafvalproblematiek vragen een kordaat ingrijpen van het stadsbestuur. Enerzijds door het afval zo snel mogelijk op te ruimen. Anderzijds door wie afval illegaal stort of achteloos wegwerpt, te beboeten.

Zwerfvuil en sluikstorten opruimen vraagt inzet van personeel en materiaal en dus van financiële middelen. De maatschappelijke kost van sluikstorten is relatief groot. Sluikstort is en blijft een vorm van overlast die veel mensen stoort.

In 2021 kwamen er maar liefst 68.554 meldingen van sluikstorten binnen in Antwerpen!

Daarvan werden slechts 2.113 GAS-dossiers sluikstorten opgestart en in 1.439 dossiers werd voor amper 1.159 gevallen van sluikstorten geldboetes uitgeschreven.

Deze lakse aanpak van het stadsbestuur helpt niet aangezien er een toename is van sluikstorten van 9.009.000 kg in 2019 naar 9.014.00 kg in 2021.

Zwerfafval is helaas nog problematischer: hier is een stijging vast te stellen van 4.002.000 kg in 2019 tot maar liefst 5.578.000 kg in 2021. Een stijging dus van bijna 40%!

In 2021 werd ongeveer 4.800.000 kg manueel in de Antwerpse straten opgeveegd en 778.000 kg machinaal verwijderd.

Antwerpen is een zeer vuile stad en het opruimen daarvan kosten handen vol geld!

Het opruimen van 1 ton sluikstort kost ongeveer 665 euro en het opruimen van 1 ton zwerfafval kost ongeveer 7.800 euro.

Zo zal de factuur voor 2021 waarschijnlijk oplopen tot 5.990.353 euro voor het ruimen van sluikstorten en 43.518.779 euro voor het opruimen van zwerfvuil.

Dit is een zeer hoge kostprijs op kap van de belastingbetalende burgers om afval op te ruimen van ‘Antwerpenaren’ die het vertikken om hun vuil op de gepaste wijze te deponeren.

Anke Van dermeersch: ”Het stadsbestuur moet dringend een lik op stuk beleid voeren voor sluikstorten en Antwerpenaren bewust maken van hun verplichtingen. Wie in Antwerpen wil wonen moet zich houden aan de afvalregels, zo niet is er geen plaats voor hen in onze stad. Wie in een derdewereldland of bidonville wil wonen moet maar naar daar verhuizen!

De toename van sluikstorten en zwerfafval heeft niet alleen met attitude te maken. Het feit dat het ophalen van sluikstorten en het opruimen van zwerfvuil een soort alternatieve ophaalronde is geworden, zorgt voor de normalisering van sluikstorten. De pakkans is immers te klein en het sluikstort wordt uiteindelijk toch opgeruimd.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF