Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Kernenergie is groene en duurzame vorm van energiewinning

Kernenergie is groene en duurzame vorm van energiewinning
Lokaal @ Vlaams Belang

Het Vlaams Belang is tevreden dat kernenergie is opgenomen als groene/duurzame vorm van energiewinning door het Europees Parlement. “Het antinucleaire groene dogmatisme maakt blind, dit is dus een stap richting helderheid en in de goede richting”, zegt ons Europees Parlementslid Gerolf Annemans.

De ’EU-taxonomie voor duurzame activiteiten’ is een classificatiesysteem dat verduidelijkt welke investeringen ecologisch duurzaam zijn in het kader van de Europese Green Deal. Specifiek werd er vandaag gestemd over een verwerping van nucleaire energie in de groene EU-taxonomie. Deze objectie werd voornamelijk aangestuurd door de ecologistische partijen die het insluiten van nucleaire energie zien als ‘greenwashing’.

“We moeten bouwen aan energie-zelfvoorziening en met kernenergie doen we dat”

“Een vreemde houding, aangezien groene nucleaire energie nagenoeg nauwelijks CO2-uitstoot voortbrengt,” zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter Gerolf Annemans. “Het antinucleaire groene dogmatisme maakt blind. Het behouden van kernenergie in de groene taxonomie is dan ook een stap in de goede richting en brengt helderheid.”

Het Vlaams Belang verwierp dan ook het verzet van de ecologisten tegen het opnemen van kernenergie in de taxonomie. “Het Vlaams Belang wil niet afhankelijk worden van energie-import, noch willen we te exclusief moeten rekenen op bijwijlen onbetrouwbare hernieuwbare energie. Daarom pleit onze partij voor energie-zelfvoorziening, en dit door Vlaamse én groene kerncentrales te bouwen.”

“Met de stemming van vandaag keert hopelijk het gezond verstand wat terug en wordt de taxonomie op zijn minst werkbaarder”, besluit Gerolf Annemans.