menu
Word Lid
Meer dan 1 op de 10 van het Antwerpse stadspersoneel maakt melding van grensoverschrijdend gedrag

Recent bevroeg Antwerps gemeenteraadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Anke Van dermeersch de stad Antwerpen naar het welzijn en welbevinden van haar personeelsleden.

Naar eigen zeggen hecht de stad Antwerpen veel belang aan welzijn. Elke 4 jaar wordt er een intensieve, grootschalige welzijnsbevraging afgenomen bij het personeel. De laatste welzijnsbevraging vond plaats in 2018.

De gehele verwerking en communicatie van de bevraging liep verder door in 2019. In 2018 vulden 5273 medewerkers (69,5%) de bevraging volledig in. Naast enkele goede punten die uit de bevraging naar voor kwamen, zoals onder meer autonomie in wijze van werken, verlofregeling, werk-privé balans en informatievoorziening wat het werk betreft, kwamen toch een heleboel tekorten aan het licht. Zo worden beperkte mogelijkheden m.b.t. loopbaan en opleiding, steun van een leidinggevende bij het omgaan met stress en onzekerheid m.b.t. toekomst van de job als negatief ervaren onder de werknemers van de stad en OCMW diensten.

Erger is dat uit de enquête blijkt dat 12.2% (meer dan 1 op de 10) het voorbije jaar grensoverschrijdend gedrag door personeel ervaarde zoals pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag. En 3.4% ervaarde dit minstens maandelijks. Hoewel de cijfers wat betreft pesten op het werk een daling vertonen (42 in 2019, 32 in 2020 en 27 in 2021), is dit allicht grotendeels te wijten aan het thuiswerken als gevolg van de coronapandemie. In dat opzicht is 27 gevallen in 2021 nog altijd bijzonder hoog en zorgwekkend te noemen. Geweld (4) en ongewenst seksueel (3) gedrag lieten in 2020 een sterke daling zien (allicht als gevolg van het thuiswerken wegens de coronapandemie), maar zijn in het jaar 2021 weer sterk toegenomen (maal 7).

Anke Van dermeersch reageert: “Het welzijn en welbevinden van werknemers zouden een belangrijke zorg moeten zijn voor iedere werkgever, dus ook voor het Antwerps stadsbestuur. Het kan niet zo zijn dat feiten van pesterijen, geweld en ongewenst of grensoverschrijdend seksueel gedrag alarmerend hoog blijven bij onze stadsmedewerkers. Nu het thuiswerken weer is verminderd, vrees ik dat er opnieuw (verdere) stijgingen zitten aan te komen. Hier is dus dringend werk aan de winkel, met name sensibiliserende campagnes, een betere opvolging van de klachten, intensere slachtofferbegeleiding en een zwaardere sanctionering van de daders.”

Luc Doms

Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF