Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Meerderheid kinderen in lager (57%) en secundair (51%) stedelijk onderwijs is moslim

Meerderheid kinderen in lager (57%) en secundair (51%) stedelijk onderwijs is moslim
Lokaal @ Vlaams Belang

Aantal leerlingen in lager stadsonderwijs stijgt op nauwelijks tien jaar tijd met 23,2%

In 2021 (50,7%) en 2022 (51,1%) ook meerderheid moslims in Antwerps secundair stedelijk onderwijs: 3.822 leerlingen op 7.477 zijn vandaag moslim.

Het aantal moslimkinderen in de Antwerpse stedelijke scholen blijft jaar na jaar stijgen. Antwerps gemeenteraadslid Filip Dewinter vroeg bij schepen van onderwijs Jinnih Beels de gegevens op en analyseerde het cijfermateriaal. Op een totaal van 13.128 leerlingen (gespreid over 63 scholen) stellen we vast dat 57% van de leerlingen in het lager onderwijs islamles volgt. 24% van de leerlingen in het stedelijk basisonderwijs volgt niet-confessionele zedenleer, 16% volgt katholiek onderwijs, 1,2% orthodoxe godsdienst en 1,7% protestantse.

In het middelbaar stedelijk onderwijs volgen 7.477 leerlingen les in 13 scholen. 51% (3.822) van de leerlingen in het secundair onderwijs volgt islamles. 30,4% (2.270)van de leerlingen in het stedelijk secundair onderwijs volgt niet-confessionele zedenleer, 13,2% (986) volgt katholiek onderwijs, 2% (147) orthodoxe godsdienst en 3,1% (232) protestantse.

Opvallend is de toename van het aantal kinderen dat islamonderwijs volgt. Terwijl in 2014 “slechts” 45,58% van alle leerlingen in het stedelijk lager onderwijs islamonderwijs volgde, is dit aantal voor 2022 reeds opgelopen tot 57,33%. Voor wat het middelbaar onderwijs betreft, stijgt het aantal leerlingen dat islamonderwijs volgt van 36,42% in 2014 naar 51,11% in 2022. Het katholiek onderwijs in het secundair stedelijk middelbaar daalt van 15,68% naar 13,19%.

Het totaal aantal leerlingen in het lager stedelijk onderwijs is gestegen van 10.720 leerlingen in 2014 naar 13.218 in 2022 (+23,3%). Voor het middelbaar stedelijk onderwijs is het aantal leerlingen eerder gestagneerd: van 7.314 leerlingen in 2014 naar 7.477 leerlingen dit schooljaar (+2,2%).

De top 5 van de meest geïslamiseerde lagere stadsscholen:

  1. Het Talent Deurne 92,3% 108/117
  2. De Tandem Antwerpen 92,1% 360/391
  3. Flora Borgerhout 91,4% 191/209
  4. De Piramide Antwerpen 91,0% 233/250
  5. Villa Stuivenberg Antwerpen 89,6% 223/249

De top 5 van de meest geïslamiseerde secundaire stadsscholen:

  1. Lyceum Pestalozzi I Antwerpen 83,04% 240/289
  2. Lyceum Zuid Antwerpen 77,58% 301/388
  3. Lyceum Lange Beeldekens Antwerpen 76,71% 112/146
  4. Lyceum Lakbors Deurne 73,20% 377/515
  5. Lyceum Pestalozzi II Antwerpen 60,97% 442/725

Voor wat de districten betreft, stellen we vast dat het district Borgerhout procentueel het meeste aantal moslimkinderen in het lager stedelijk onderwijs telt, gevolgd door de districten Merksem, Hoboken en Antwerpen.

2022

District

# leerlingen dat islamles volgt

# leerlingen

% leerlingen dat islamles volgt

1 (5)

Borgerhout

529

650

81,39%

2 (8)

Merksem

195

241

80,91%

3 (3)

Hoboken

585

885

66,10%

4 (1)

Antwerpen

3.627

6.165

58,83%

5 (6)

Wilrijk

330

568

58,10%

6 (4)

Berchem

387

724

53,45%

7 (2)

Deurne

1.733

3.307

52,40%

8 (9)

Ekeren

77

259

29,73%

9 (7)

De Polder

63

329

19,15%

Totaal Antwerpen

7.526

13.128

57,33%

Cijfers in verband met het gemeenschapsonderwijs zijn er niet voor de stad Antwerpen. De enige beschikbare cijfers zijn provinciaal. Hieruit blijkt dat het percentage leerlingen dat islamles volgt in het lager gemeenschapsonderwijs nog hoger ligt dan dit percentage binnen het stedelijk of gemeentelijk onderwijs. Het percentage leerlingen dat islamgodsdienst volgt in de lagere gemeenschapsschool bedraagt 30,73% (5.743 leerlingen op een totaal van 18.687) in het stedelijk of gemeentelijk onderwijs is dit 26,90% (9.394 leerlingen op een totaal van 34.919). In het middelbaar gemeenschapsonderwijs volgt 27,88% van de leerlingen islamgodsdienst (6.143 leerlingen op een totaal van 22.036) in het stedelijk of gemeentelijk secundair onderwijs is dat 35,64% (3.929 leerlingen op een totaal van 11.024).

Filip Dewinter: “De spectaculaire toename van het aantal moslimleerlingen in het Antwerpse lager en middelbaar onderwijs, toont aan dat Antwerpen in snel tempo islamiseert. De omvolking van onze schoolpopulatie is verantwoordelijk voor gettovorming en een gebrek aan integratie. Sommige scholen zijn ondertussen islamscholen geworden (Het Talent in Deurne, Flora in Borgerhout, De Tandem en De Piramide in Antwerpen) waar meer dan 90% moslims les volgen. Van integratie in onze Vlaamse en Europese samenleving is dan ook geen sprake meer. Het ligt voor de hand dat ook de kwaliteit van het geboden onderwijs in deze geïslamiseerde scholen erop achteruitgaat. Deze cijfers zijn een voorafspiegeling van hoe de Antwerpse bevolking er op termijn van enkele decennia zal uitzien. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een immigratiestop in Antwerpen om de toevloed van moslims af te stoppen.”


Luc Doms

Persverantwoordelijke Vlaams Belang Antwerpen

0494/196.488

luc.doms@vlaamsparlement.be

Voor verdere informatie over cijfers en statistieken:

William Van Kerckhoven

Fractiemedewerker Vlaams Belang Antwerpen

0497/904.419

william.vankerckhoven@antwerpen.be