menu
Word Lid
Vlaams Belang Antwerpen brengt bloemenhulde aan standbeeld Hendrik Conscience
In het bijzijn van nationaal voorzitter Tom Van Grieken en enkele honderden militanten, eerde Vlaams Belang Antwerpen, naar aanleiding van 11 juli, Hendrik Conscience.

Filip Dewinter: “Vandaag brengen we hulde aan iemand die belangrijk is geweest voor de emancipatie van ons volk. Hendrik Conscience was een strijder, iemand die men vandaag “cultuurflamingant” zou noemen. Conscience schreef meer dan 60 boeken en riep op om het Nederlands in de scholen, overheidsinstellingen en gerechtsgebouwen in te voeren als officiële taal. Iets wat in de negentiende eeuw allesbehalve evident was. Hij riep op voor het behoud en de beleving van de Vlaamse cultuur in taal en beeld.”

Filip Dewinter toonde in zijn toespraak de parallellen tussen Hendrik Conscience en onze partij aan: “Net als Conscience destijds, strijden wij voor het behoud van onze taal, cultuur en identiteit. Als Vlaams Belang komen wij op voor Vlaamse onafhankelijkheid zonder water bij de wijn. Tussenstappen zoals het confederalisme mogen niet aan de orde zijn en zullen alleen tot uitstel leiden en zorgen voor het bestendigen van de Belgische staat. Samen met de strijd voor onafhankelijkheid zal het Vlaams Belang ook blijven strijden voor het behoud van onze identiteit, het één kan immers niet zonder het andere! Het leidmotief van onze partij: “eerst ONZE mensen”, kan niet voldoende in de verf blijven worden gezet.”

Na de toespraak van koepelvoorzitter Filip Dewinter las gemeenteraadslid Jan Penris voor uit de eerste editie van het boek “De Leeuw van Vlaenderen”, uit 1838 van Hendrik Conscience. Samen met gemeenteraadsleden Anke Van dermeersch en Sam van Rooy bracht men nadien de bloemenhulde om tot slot het glas te heffen in de nabijgelegen Vlaams-nationalistische stamkroeg De Leeuw van Vlaanderen.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF