Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vlaamse automobilist slachtoffer van LEZ-melkkoe

Vlaamse automobilist slachtoffer van LEZ-melkkoe
Lokaal @ Vlaams Belang

Boetes aan buitenlanders blijven massaal onbetaald

Vlaams Belang-fractieleider Sam van Rooy diende motie in ter afschaffing LEZ

Antwerps Vlaams Belang-fractieleider Sam van Rooy vroeg naar de resultaten van de uitgeschreven LEZ-boetes bij het Antwerps stadsbestuur. Hieruit blijkt dat er in 2020 60.828 boetes werden uitgeschreven tegenover 31.0131 boetes in 2021. Onderstaande tabel toont aan dat 2020 een piekjaar was voor de LEZ-stadskas en dat er ook in het afgelopen jaar nog steeds hoge boetetoppen werden geschoren: ondanks Corona schreef men in 2021 voor meer dan 2.075.000 euro meer LEZ-boetes uit dan in het pandemievrije 2019.


Bij analyse van Nederlandse en Franse overtreders zien we sinds 2019 tot en met 2021 dat Franse boetes massaal blijven openstaan: 35% in 2019, bijna 40% in 2020 tot meer dan 60% in 2021. Wat de Nederlanders betreft staat er voor 2021 meer dan 43% aan LEZ-boetes open.


Bij boetes opgelegd bij handhavingsacties uitgevoerd door de Antwerpse politie bleken vooral Oost-Europeanen zoals Polen, Roemenen, en Bulgaren, naast Duitsers overtreders te zijn, en dit ook tot en met januari 2020 omdat verdere acties tot nu werden stopgezet wegens de pandemie. Minder dan de helft van deze uitgeschreven boetes werd geïnd (38.880 betaald tegenover 78.755 uitgeschreven).

Vanuit het Vlaams Belang stelt men dus vast dat naast het feit dat de asociale impact van LEZ ook de Vlamingen benadeeld worden ten aanzien van de vele buitenlanders die met hun onbetaalde boetes door de mazen van het net glippen.

Om voor eens en altijd komaf te maken met dit autopestbeleid diende Sam van Rooy op de jongste gemeenteraad een motie in ter afschaffing van LEZ. “Er zijn verschillende redenen die aan de basis van deze motie liggen. LEZ is bovenal een asociale maatregel die voornamelijk mensen uit de onderklasse en lagere middenklasse raakt waarbij zij die al minder middelen hebben financieel het zwaarst worden getroffen. Daarnaast is de LEZ een hypocriete maatregel, want wie betaalt, blijft welkom los van de LEZ-normen. Deze LEZ is een schoolvoorbeeld van bureaucratie, regelneverij en groene autofobie. Als Antwerpen schrijven we bovendien, op Brussel na, de duurste boetes ter wereld uit,” aldus van Rooy.

Op onze motie (zie bijlage) onthield de PVDA-fractie zich, de andere partijen in de gemeenteraad verworpen het voorstel.